در صورت عضویت به صورت هیات علمی یا دانشجویی بارگزاری تصویر کارت پس از ثبت نام از بخش مدارک برای تایید ثبت نام الزامی می باشد.

ثبت نام

راهنمای ثبت نام و تعرفه هزینه های ثبت نام

از این که برای شرکت در این همایش ابراز تمایل نموده اید خرسندیم. برای ثبت نام خواهشمند است فرم عضویت را به دقت تکمیل نموده و مراحل ثبت نام را تکمیل نمایید. پس از ثبت نام صورتحساب هزینه  «ثبت نام اولیه در سابت» در همایش بر اساس جدول هزینه ای زیر برای شما صادر خواهد شد که به محض پرداخت ثبت نام شما در پروسه ی بررسی قرار خواهد گرفت و پس از بازبینی و تایید نهایی توسط دبیرخانه همایش، می توانید نسبت به ارسال مقاله خود اقدام نمایید. جهت حضور در روز کنفرانس نیز لازم است پس از تایید ثبت نام از بخش پیشخوان کاربری نسبت به ثبت نام برای حضور در روز همایش اقدام قرمایید.

هزینه ثبت نام اولیه در سایت: 1.000.000 ریال

 

فقط ارسال مقاله

آزاد – هیئت علمی - دانشجو

1،000،000 ریال

حضور در سالن همایش

آزاد

2،500،000 ریال

حضور در سالن همایش

هیئت علمی

2،000،000 ریال

حضور در سالن همایش

دانشجو

1،500،000 ریال

 

 

  • با ثبت نام اولیه در سایت امکان ارسال مقاله برای هر سه گروه ایجاد می شود
  • پس از آپلود کارت دانشجویی یا هیئت علمی  در صورت تایید دبیر همایش برای حضور در سالن، به طور خودکار لینک مابه التفاوت پرداخت فعال می شود.

 

هزینه شرکت حضوری در سالن همایش پس از کسر هزینه ثبت نام اولیه در سایت:
ثبت نام آزاد: 1.500.000 ریال
اعضای هیات علمی: 1.000.000 ریال
دانشجویان: 500.000 ریال

توجه: جهت اختصاص تخفیف مربوط به شرکت در روز همایش، ارایه کارت هیات علمی یا دانشجویی الزامی می باشد که پس از تکمیل ثبت نام لازم است از بخش مدارک کاربری به صورت آنلاین بارگزاری شود.