اولین همایش ملی بانکداری و محیط زیست

در جهت فراهم نمودن امکان هم اندیشی و تبادل نظر و ارایه راهکارهای اساسی دررابطه با نقش بانکداری در مدیریت پایدار منابع طبیعی و حفظ محیط زیست و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، همایش "بانکداری و محیط زیست" توسط مرکز علمی کاربردی بانک تجارت برگزار می گردد.

پیام دبیر علمی همایش

با توجه به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال 1395 توسط رهبر معظم انقلاب به نام "اقتصاد مقاومتی ; اقدام و عمل" نقش آفرینی سیستم بانکی کشور در نیل به اهداف بخشهای مختلف اقتصادی، در چارچوب اقتصاد مقاومتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. اقتصاد مقاومتی برنامه ای است که بر اساس آن رشدی پایدار و بلند مدت در سطحی مطلوب برای کشور فراهم می شود. بر این اساس معیار اصلی برای اقتصاد مقاومتی، فراهم آوردن شرایطی مبتنی بر توانمندیهای داخلی است که رشد اقتصادی در بلند مدت را شکل اده و نوسانات آن را به حداقل برساند.

از طرف دیگر ،امروزه مسؤلیت اجتماعی بعنوان یکی از رویکردهای مهم در کسب و کار بنگاههای اقتصادی و غیر اقتصادی مطرح شده و بهبود و حفاظت از محیط زیست به خط مشی تمام فعالیت‌ها و رفتار‌ها در بیشتر سازمان‌ها و ارگان‌ها تبدیل شده است. افزایش اگاهی مردم در زمینه حفاظت از محیط زیست، سوق دهی سرمایه‌گذاری‌ها به حمایت از صنایع و کسب و کارهایی در زمینه حفاظت از محیط زیست و از همه مهم‌تر، ذخیره‌سازی منابع طبیعی برای نسل‌های آینده، مردم و دولت‌ها را به سمت ایجاد و ارائه خدمات، محصولات و استراتژی‌های سبز برده است.

توجه به محیط زیست و حفظ آن  در بین نهادهای مدنی، رسانه ها، بنگاههای بخش خصوصی و دولتی و بانکها ، نشان دهنده ی مشارکتی وسیع در یک حرکت جهانی برای حفظ محیط زیست و در کنار آن ایجاد منافع برای کارکنان ، مشتریان و دیگر ذینغعان می باشد. بانک‌ها از جمله صنایع پیشرو، و بعنوان مراکز مهم اقتصادی و سرمایه گذاری، وبا آگاهی از تاثیرات منفی برخی از بنگاههای اقتصادی تولیدی  بر محیط زیست،می توانند با ایجاد تمهیداتی مناسب در این راستا و از طریق سرمایه گذاری در فعالیتهای دوستدار محیط زیست، مسؤلیت اجتماعی خود را در رابطه با محیط زیست به انجام برسانند.

در این میان، نقش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که وظیقه تربیت نیروهای متخصص و خبره مورد نیاز دستگاههای اجرایی را به عهده دارند، حایز اهمیت ویژه ای می باشد.بررسی نظرات و پیشنهادات نخبگان و صاحبنظران علمی، در خصوص سازو کارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی، با تأکید بر موضوعاتی همچون صرفه جویی اقتصادی، استفاده بهینه از امکانات، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، می تواند بعنوان نیروی محرکه و حلقه اتصال بین دانشگاهها و بنگاههای اقتصادی و نهادهای اجرایی دولتی و خصوصی، در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار نقش مؤثری ایفاء کند.

لذا در جهت فراهم نمودن امکان هم اندیشی و تبادل نظر و ارایه راهکارهای اساسی دررابطه با نقش بانکداری در مدیریت پایدار منابع طبیعی و حفظ محیط زیست،در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی،  همایش "بانکداری و محیط زیست"  توسط مرکز علمی کاربردی بانک تجارت برگزار می گردد.

با احترام
دبیر علمی همایش

اهداف همایش

 • ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی بین اندیشمندان، محققان، صاحب نظران، دانشجویان و دست‌اندرکاران صنعت بانکداری و مدیریت محیط زیست در جهت تحقق اهداف توسعه ی پایدار.
 • بررسی اندیشه ها ،دستاوردها، و فناوری های نو درقالب محورهای کنفرانس.
 • ارتقا سطح دانش جامعه برنامه ریزان در حوزه های مرتبط با همایش، در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی.
 • آشنایی با مفاهیم جدید در صنعت بانکداری  نوین ، محیط زیست و علومی که به نوعی با این دو حوزه مرتبط می باشند.
 • برقراری ارتباط بیشتر بین نهادهای علمی و اجرایی در جهت تحقق محورهای کنفرانس.
 • بررسی مشکلات برنامه ریزی در سطوح مختلف مدیریتی در حوزه های مربوطه و ارائه راهکارهای عملی.
 • ایجاد بستر مناسب برای انتقال دانش و فناوری های جدید به کشور

ساختار سازمانی همایش

 

 

 

 

 

 

"لیست اعضاء کمیته ها در همایش بانکداری و محیط زیست "

ساختار سازمانی همایش بانکداری و محیط زیست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

سمت در همایش بانکداری و محیط زیست

1

دکتر بیژن لطیف

استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء و رئیس پژوهشکده اقتصادی صدر دانشگاه الزهراء

دبیر کل همایش

2

دکتر بیتا شایگانی

رئیس مرکز علمی کاربردی بانک تجارت و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

دبیر علمی همایش

3

دکتر الهام  علی اکبر

مدیر پژوهشی مرکز علمی کاربردی بانک تجارت و استاد دانشگاه پیام نور

دبیر اجرایی همایش

 

اسامی اعضاء کمیته راهبردی همایش بانکداری و محیط زیست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

1

دکتر بیژن لطیف

معاون اسبق مالی اداری بانک مرکزی، رئیس پژوهشکده اقتصادی صدر دانشگاه الزهراء

2

دکتر زهرا جواهریان

مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست

3

دکتر محمدحسین پورکاظمی

معاونت سنجش وزارت بهداشت و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

4

دکتر بیتا شایگانی

رئیس مرکز علمی کاربردی بانک تجارت و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

5

دکتر الهام  علی اکبر

مدیر پژوهشی مرکز علمی کاربردی بانک تجارت و استاد دانشگاه

6

دکتر مجتبی اردستانی

رئیس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

 

اسامی اعضاء کمیته علمی همایش بانکداری و محیط زیست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

1

دکتر مجتبی اردستانی

رئیس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

2

دکتر زهرا جواهریان

مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد سبز سازمان محیط زیست

3

دکتر زهرا عابدی

عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست

دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

4

مهندس فاتح وحدتی

معاونت توسعه پایدار سازمان محیط زیست

5

دکتر بیتا شایگانی

رئیس مرکز علمی کاربردی بانک تجارت و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

6

دکتر پدرام سلطانی

نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

7

دکتر محبوبه زارع زاده

دبیر کمیسیون آب،محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق بازرگانی

8

دکتر الهام  علی اکبر

مدیر پژوهشی مرکز علمی کاربردی بانک تجارت و استاد دانشگاه

9

دکتر عبدالخالق سجادی

مدیر عامل کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی کشور

10

دکتر مازیار حسینی

رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران

11

مهندس محمد علی نجفی

مدیر راهبری و اندازه گیری شرکت کنترل کیفیت هوا

12

دکتر جوانمردی

رئیس ستاد انجمن صنفی اساتید دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

13

دکتر محمدرضا رنجبر فلاح

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

14

آقای سعید جمشیدی

مشاور عالی اعتبارات بانک تجارت

15

دکتر رئوف رابطی

عضو هیات امنای مرکز علمی کاربردی بانک تجارت

16

دکتر پیمان نوری

معاون اقتصادی دادستان کل کشور

17

دکتر محمد رضا تابش

عضو شورای عالی محیط زیست

18

دکتر حسین

میرشجاعیان حسینی

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

19

دکتر پیمان قربانی

معاون اقتصادی بانک مرکزی

20

دکتر مریم جلالی

مدیریت پردیس ملت

21

دکتر محمدحسن

شجاعی فرد

رئیس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت

22

دکتر علی عباسپور

ریاست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

23

دکتر رویا طباطبایی

ریاست سازمان ملی بهره وری ایران

 
اسامی اعضاء کمیته معین همایش بانکداری و محیط زیست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

1

دکتر بیژن لطیف

معاون اسبق مالی اداری بانک مرکزی، رئیس پژوهشکده اقتصادی صدر دانشگاه الزهراء

2

دکتر محمدحسین پورکاظمی

معاونت سنجش وزارت بهداشت و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

3

دکتر مجتبی اردستانی

رئیس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

4

دکتر پیمان قربانی

معاون اقتصادی بانک مرکزی

5

دکتر هادی اخلاقی

مدیر عامل محترم بانک ملت

6

دکتر یوسف حجت

استاد دانشگاه تربیت مدرس

7

دکتر پیمان نوری

معاون اقتصادی دادستان کل کشور

8

دکتر محمدحسن شجاعی فرد

رئیس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت

9

دکتر پدرام سلطانی

نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

10

دکتر مسعود نیلی

مشاور اقتصادی رئیس جمهور و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و

برنامه ریزی

11

مهندس جعفر تشکری هاشمی

رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران

12

مهندس امیر فاتح وحدتی

معاون دفتر توسعه پایدار و اقتصاد و محیط زیست

13

دکتر هومان لیاقتی

مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست

14

دکتر مهناز مظاهری

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست

15

دکتر فاطمه جواهریان

مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست

16

دکتر حسن قالیباف اصل

مدیر عامل بازار بورس

17

دکتر غلامرضا کاظمی دینان

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس روابط عمومی بانک مرکزی

18

دکتر فرهاد دژپسند

معاونت بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری

19

دکتر ناصر حکیمی

استاد دانشگاه علم وصنعت

20

دکتر بی بی سیده اسحاق زاده

مدیرکل آموزش و منابع انسانی بانک مرکزی

21

دکتر داریوش فرد دهکردی

ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهراء

22

دکتر مختار جلالی جوران

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

23

دکتر حسین زاده لطیفی

ریاست گزینش اعضاء هیات علمی وزارت علوم و فناوری

24

دکتر فرهاد خداداد کاشی

ریئس دانشکده اقتصاد دانشگاه پیام نور و عضو و مشاور مرکز ملی شورای رقابت

25

دکتر مازیار حسینی

رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران

26

دکتر فریبا لطیفی

بنیانگذار انتشارات فرا و ماهنامه گزیده مدیریت

27

دکتر منصور معظمی

رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

28

دکتر مهناز مظاهری

معاونت آموزشی سازمان محیط زیست

29

دکتر فرهاد دژپسند

معاون هماهنگی  سازمان برنامه و بودجه

30

دکتر بیتا شایگانی

رئیس مرکز علمی کاربردی بانک تجارت و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

 

 

محورهای همایش

 

 

 

 

 

 

بانکداری و محیط زیست

      -بانکداری سبز

     -نظام بانکداری و بهره وری سبز

     -بانکداری و ملاحظات محیط زیستی صنعت حمل و نقل

     -بانکداری و ملاحظات محیط زیستی مدیریت شهری

 

رویکردهای مالی و اقتصادی محیط زیست

      -نقش نهادهای مالی در پیشبرد پروژه های سازگار با محیط زیست و اقتصاد سبز

    - رابطه بین سیاست های پولی و بانکی با سیاست های محیط زیستی کشور

     -چالشها و موانع نهاد های مالی و سازمان های ذینفع در تأمین مالی پروژه های محیط زیستی

     - نقش بانکها و نهادهای مالی در تأمین مالی صنایع دانش بنیان با رویکرد محیط زیست

 

 نقش تسهیلات بانکی درتوسعه اقتصاد سبز و بسترسازی اقتصاد مقاومتی

   -  کارکرد و الزامات تأمین مالی طرحهای محیط زیستی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

    -  بهینه سازی مصرف انرژی در راستای حفاظت از منابع محیط زیست

   -  حمایت از تولید ملی در بخش های  مختلف صنعتی و کشاورزی با رویکرد حفاظت از محیط زیست

   -  بانکداری و توسعه درون زای برون نگر

     - جایگاه سرمایه گذاری خارجی در تأمین مالی پروژه های محیط زیستی با عنایت به محورهای اقتصاد مقاومتی

     - مدیریت منابع و درونی کردن هزینه ها در بانکداری سبز

    -  نقش بانکداری در گسترش فناوری های دوستدار محیط زیست

     -توسعه پایدار و نقش بانکداری سبز در سرعت بخشیدن به آن

    - بازنگری راهبردها و خط مشی های مؤسسات مالی و بنگاههای اقتصادی بر مفهوم توسعه پایدار

     - نقش بنگاههای اقتصادی و ساختار کسب و کار در GDP سبز

      -نقش بانکها در گسترش و بهبود صنعت گردشگری با رویکرد محیط زیستی.

 

نقش آموزشهای عالی  جهت نیل به اهداف اقتصاد سبز و توسعه پایدار

سایر موارد مرتبط با موضوع همایش

 

حامیان

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط اسپانسری همایش بانکداری و محیط زیست

مرکز علمی کاربردی بانک تجارت از تمامی شرکتها، سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی مرتبط با موضوع کنفرانس "بانکداری و محیط زیست" جهت همکاری در برگزاری هر چه با شکوه تر کنفرانس دعوت به عمل می آورد.

   با توجه به گردهم آیی متخصصین و کارشناسان و افراد کاملاً مرتبط با موضوع همایش و انتخاب و حضور آگاهانه جمع کثیری از مدیران و   صاحبنظران ، حمایت و حضور در همایش ، مزایای حائز اهمیتی داشته که در ادامه می توان به موارد زیر اشاره نمود :

    - معرفی خدمات و محصولات شما به طیف وسیعی از مخاطبین

    - افزایش آگاهی سازمان از مشتریان و مخاطبین متخصص با امکان رایزنی و مذاکره حضوری

    - مکانی مناسب جهت بهره گیری از آخرین تجارب و تبادل نظر با متخصصین

    - شناخت سخنرانان و شخصیت های برجسته مرتبط با موضوع همایش

تعـرفه اسپانسری ( حمایت )

ردیف

شرح

حمایت ویژه

حمایت

طلایی

حمایت

نقره ای

1

ارائه سخنرانی 10 دقیقه ای در همایش توسط مقام ارشد شرکت حامی

 • ˜

-----

-----

2

امکان قرار دان یک پرچم ایستاده از حامی در کنار سن

 • ˜

-----

-----

3

چاپ آرم حامی بر روی جلد بروشور نهائی و برنامه همایش

 • ˜
 • ˜
 • ˜

4

چاپ آرم و مشخصات شرکت حامی در کتابچه راهنمای همایش

 • ˜
 • ˜
 • ˜

5

قرار گرفتن تیزر تبلیغاتی شرکت حامی در CD های همایش

تا 3 دقیقه

تا 2 دقیقه

تا 1 دقیقه

6

امکان قرار دادن هدایا و تبلیغات شرکت حامی در بسته هدایا

 • ˜
 • ˜
 • ˜

7

چاپ آرم شرکت حامی در کلیه مدارک منتشره در زمان برگزاری همایش

 • ˜
 • ˜
 • ˜

8

نمایش آرم شرکت حامی در سایت اینترنتی مربوط به همایش با امکان ارتباط به صفحه اصلی سایت همایش

 • ˜
 • ˜
 • ˜

9

در نظر گرفتن غرفه اختصاصی برای شرکت حامی

8 متر

6 متر

-----

10

صدور کارت شرکت در همایش برای افراد معرفی شده توسط شرکت حامی

20 نفر

15 نفر

10 نفر

11

تقدیر و تشکر از حامی توسط مسئولین همایش در مراسم های مربوطه

 • ˜
 • ˜
 • ˜

12

اختصاص صندلی در ردیف اول سالن برگزاری همایش برای حضور نماینده حامی

 • ˜
 • ˜
 • ˜

13

اعطا لوح تقدیر و تندیس به شرکت حامی در مراسم اختتامیه

 • ˜
 • ˜
 • ˜

14

نمایش لوگوی حامی روی کارت ورودی همایش

 • ˜

-----

-----

15

نمایش لوگوی حامی روی بسته هدیه شرکت کنندگان

 • ˜

-----

-----

16

نمایش لوگوی حامی در تیزر همایش برای پخش در سالن اصلی

 • ˜

-----

-----

17

نمایش لوگوی حامی در دعوتنامه همایش

 • ˜
 • ˜
 • ˜

18

نمایش لوگوی حامی در کلیپ افتتاحیه همایش

 • ˜
 • ˜

-----

 

طرح حمایت

میزان مشارکت (به ریال)

حمایت ویژه

600،000،000

حمایت طلایی

400،000،000

حمایت نقره ای

300،000،000

 

 

ثبت نام نفرات

هزینه (به ریال)

ثبت نام فردی

2،500،000

هیئت علمی

2،000،000

دانشجو

1،500،000

ثبت نام گروهی بالای 10 نفر

هر نفر 2،000،000

 

 

 

در صورت لزوم ، نظرات و پیشنهادات خود را به دبیرخانه همایش انعکاس دهید.

با تشکر

دکتر الهام علی اکبر

دبیر اجرایی همایش

راهنمای نگارش مقاله

 

 

 

 

 

 

لطفا جهت دریافت راهنمای نگارش مقاله بر روی یکی از لینک های زیر کلیک کنید.

راهنمای نگارش مقاله (word)

راهنمای نگارش مقاله (pdf)

تاریخ های مهم

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقاله

10 دی ماه 1395

زمان برگزاری همایش

19 دی ماه 1395

 

کانال تلگرام

برای عضویت در کانال تلگرامی اولین همایش ملی بانکداری و محیط زیست، در محیط تلگرام از آیدی زیر استفاده کنید

beconf@