خبرگزاری آریا- همایش ملی بانکداری و محیط زیست اواخر دی ماه سال جاری در کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از رادیو اقتصاد، الهام علی اکبر دبیر اجرایی همایش بانکداری و محیط زیست افزود: بررسی تخصصی چالش های اساسی نهادهای مالی برای تامین مالی پروژه های زیست محیطی از جمله اهداف این همایش است.

 

 

وی در ادامه با تاکید بر اینکه به موضوع محیط زیست به عنوان یک مسئولیت اجتماعی باید نگاه اساسی شود، اظهارداشت: محیط زیست و منابع طبیعی در توسعه پایدار بسیار نقش آفرین هستند.
دبیر اجرایی همایش بانکداری و محیط زیست با اشاره به این جمله که سیستم بانکی تاکنون در رابطه با حفظ محیط زیست کشور گام های اساسی برداشته است، گفت: این اقدامات لازم بوده اما کافی نیست.
وی افزود: بهبود و حفاظت از محیط زیست امروزه به خط مشی تمام فعالیت‌ها و رفتارها در بیشتر سازمان‌ها و ارگان‌ها به ویژه بانک ها تبدیل شده است.
علی اکبر با بیان اینکه توسعه صنعتی در کشور باید دارای پیوسته های زیست محیطی باشد، اظهارداشت: دستیابی به این مهم نیازمند سرمایه گذاری های کلان است که در این زمینه سیستم بانکی می تواند بسیار نقش آفرین باشد.
وی در ادامه با اعلام اینکه راه حل اجتناب از مسائل زیست محیطی نفی صنعتی شدن و توسعه اقتصادی نیست، تصریح کرد: اگرچه امروزه مفهوم توسعه با تخریب منابع طبیعی و محیط زیست عجین شده اما حقیقت اینکه سلامت محیط زیست می تواند از طریق توسعه با برنامه ریزی علمی، منطقی و پایدار تضمین شود.
علی اکبر با اذعان اینکه  بانکداری الکترونیک به سهم خود می تواند نقشی  اساسی در حفظ و صیانت از جنگل ها و حفظ محیط زیست داشته شد، یادآورشد: حفظ و صیانت از محیط زیست باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.