زمان باقیمانده تا شروع همایش:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
ثبت نام کنید

مـعـــــرفـیاولین همایش ملی بانکداری و محیط زیست

در جهت فراهم نمودن امکان هم اندیشی و تبادل نظر و ارایه راهکارهای اساسی دررابطه با نقش بانکداری در مدیریت پایدار منابع طبیعی و حفظ محیط زیست و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، همایش "بانکداری و محیط زیست" توسط مرکز علمی کاربردی بانک تجارت برگزار می گردد.

فراخوان دریافت مقاله

بانکداری و محیط زیست

 • بانکداری سبز
 • نظام بانکداری و بهره وری سبز
 • بانکداری و ملاحظات محیط زیستی صنعت حمل و نقل
 • بانکداری و ملاحظات محیط زیستی مدیریت شهری

رویکردهای مالی و اقتصادی محیط زیست

 • نقش نهادهای مالی در پیشبرد پروژه های سازگار با محیط زیست و اقتصاد سبز
 • رابطه بین سیاست های پولی و بانکی با سیاست های محیط زیستی کشور
 • چالشها و موانع نهاد های مالی و سازمان های ذینفع در تأمین مالی پروژه های محیط زیستی
 • نقش بانکها و نهادهای مالی در تأمین مالی صنایع دانش بنیان با رویکرد محیط زیست

 نقش تسهیلات بانکی درتوسعه اقتصاد سبز و بسترسازی اقتصاد مقاومتی

 • کارکرد و الزامات تأمین مالی طرحهای محیط زیستی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
 • بهینه سازی مصرف انرژی در راستای حفاظت از منابع محیط زیست
 • حمایت از تولید ملی در بخش های  مختلف صنعتی و کشاورزی با رویکرد حفاظت از محیط زیست
 • بانکداری و توسعه درون زای برون نگر
 • جایگاه سرمایه گذاری خارجی در تأمین مالی پروژه های محیط زیستی با عنایت به محورهای اقتصاد مقاومتی
 • مدیریت منابع و درونی کردن هزینه ها در بانکداری سبز
 • نقش بانکداری در گسترش فناوری های دوستدار محیط زیست
 • توسعه پایدار و نقش بانکداری سبز در سرعت بخشیدن به آن
 • بازنگری راهبردها و خط مشی های مؤسسات مالی و بنگاههای اقتصادی بر مفهوم توسعه پایدار
 • نقش بنگاههای اقتصادی و ساختار کسب و کار در GDP سبز
 • نقش بانکها در گسترش و بهبود صنعت گردشگری با رویکرد محیط زیستی.

نقش آموزشهای عالی  جهت نیل به اهداف اقتصاد سبز و توسعه پایدار

سایر موارد مرتبط با موضوع همایش

 

محل برگزاری:

مرکز همایش های سازمان حفاظت محیط زیست

نشانی: تهران - ظلع شمالی بزرگراه شهید حکیم - بین شیخ فضل الله و یادگار امام  - پارک طبیعت پردیسان

 

علاقه مند به شرکت در این همایش هستید؟

شما نیز می توانید در این رویداد شرکت نموده و مقالات خود را به دبیرخانه ارسال نمایید
ثبت نام

با ما باشید خبرها و رویدادها


حامیان همراهان ما در برگزاری این رویداد